PIERWOTNE LECZENIE KANAŁOWE od 700 zł
POWTÓRNE LECZENIE KANAŁOWE za dodatkową opłatą
USUNIĘCIE WKŁADU KORONOWO KORZENIOWEGO od 400 zł
ODBUDOWA ZĘBA DO LECZENIA KANAŁOWEGO 250 zł
USUNIĘCIE ZŁAMANEGO NARZĘDZIA od 400 zł
ZAMKNIĘCIE PERFORACJI od 300 zł