Pacjentka zgłosiła się do KM Dental Experts z chęcią poprawy estetyki zębów przednich szczęki.

U pacjentki zostały wykonnane korony cyrkonowe na 6 przednich zębach szczęki.