Pacjentka zgłosiła się do KM Dental Experts z chęcią poprawy estetyki zębów przednich szczęki.

W ciągu jednej wizyty została wykonana odbudowa kompozytowa na zębach szczęki.