AUDIOMETRIA 50 zł
TYMPANOMETRIA 60 zł
OTOEMISJE (OAE) 80 zł
ASSR 800 zł
BERA  + TYMPANOMETRIA + OTOEMISJE 800 zł
VNG 800 zł