TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA WYCINKA ŁUKU GÓRA/DÓŁ  200zł
TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA WYCINKA ŁUKU GÓRA i DÓŁ 250zł
TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA SZCZĘKI I ŻUCHWY 350zł
TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA SZCZĘKI 300zł
TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA ŻUCHWY 300zł
TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA TWARZOCZASZKI 400zł
TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA ZATOK 300zł
TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA USZU 300zł
PANTOMOGRAM 100 zł
ZDJĘCIE RVG 50 zł