dr n. med Małgorzata Sikorska-Żuk

Laryngolog

Ukończyła studia medyczne na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu w roku 2011. Od 2012 roku jest zatrudniona w Oddziale Otolaryngologicznym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy.
W 2017 roku ukończyła studia doktoranckie i obroniła pracę doktorską pt.:” Badania nad halitozą u dzieci z przerostem migdałka gardłowego”.
W roku akademickim 2009/2010 kształciła się w ramach programu Erasmus na Uniwersytecie Medycznym w Santiago de Compostela, w roku 2008 odbyła staż w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Lleidzie, także Hiszpanii.

Jest autorką i współautorką publikacji naukowych w dziedzinie otolaryngologii.
Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi.

Stale podnosi swoje kwalifikacje, uczestnicząc w licznych kursach, szkoleniach i warsztatach naukowych.
Zajmuje się diagnostyką, leczeniem zachowawczym i operacyjnym schorzeń laryngologicznych u dorosłych oraz dzieci.