TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA WYCINKA ŁUKU GÓRA/DÓŁ  150zł
TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA WYCINKA ŁUKU GÓRA i DÓŁ 200zł
TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA SZCZĘKI I ŻUCHWY 300zł
TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA SZCZĘKI 250zł
TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA ŻUCHWY 250zł
TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA TWARZOCZASZKI 350zł
TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA ZATOK 300zł
TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA USZU 300zł
PANTOMOGRAM 90 zł
ZDJĘCIE RVG 30 zł