• Badanie słuchu

Badanie słuchu Legnica

To dopiero początek drogi, dzięki której możesz wiele zyskać – przede wszystkim świat pełen wspaniałych, wyraźnych dźwięków. Wspólnie postaramy się zrozumieć, jakie zmiany zauważasz w swoim narządzie słuchu oraz omówimy wszelkie obawy, jakie możesz mieć przed badaniem. Wysoka technologia pozwala naszym specjalistom dokładnie określić poziom ubytku. Zapisz się na konsultację w Legnicy.

Audiometria,Tympanometria, Otoemisja, ASSR, BERA

Audiometria

Subiektywne badanie słuchu, wymagające  ścisłej współpracy w relacji  badany – badający.

Rodzaje:

 • Audiometria tonalna
 • Audiometria przewodnictwa kostnego
 • Audiometria mowy
 • Audiometria nadprogowa


Cel:

 • Wyznaczenie progu słyszenia przewodnictwa powietrznego i kostnego, przy częstotliwości najbardziej reprezentatywnych dla pola słuchowego człowieka (125-8000 Hz).
 • Precyzyjny dobór aparatu słuchowego
 • Diagnostyka w kierunku wszczepienia implantu ślimakowego


Wskazania:

 • Podejrzenie niedosłuchu
 • Kontrola niedosłuchu przed zmianą ustawienia aparatu słuchowego
 • Monitorowanie słuchu w stanach patologii środkowego
 • Podejrzenie objawu wyrównania głośności
 • Szumy uszne (Tinnitus)
 • Nadwrażliwość słuchowa
 • Badanie adaptacji i zmęczenia słuchowego

Przeciwwskazania: Brak współpracy z technikiem

Przygotowanie:

 • Badanie słuchu wymaga ścisłej współpracy w relacjach badany – badający.
 • Pacjent musi być wyspany i wypoczęty
 • Badanie nie może być przeprowadzone w porach popołudniowych


Czas badania:

 • Uzależniony od współpracy pacjenta 10 - 20 min

Tympanometria

Audiometria impedancyjna

Badanie obiektywne

Cel:

 • Wyznaczenie podatności przewodu słuchowego zewnętrznego i ucha środkowego
 • Obliczenie wartości impedancji akustycznej układu przewodzącego
 • Rejestracja zmian impedancji funkcji zmian ciśnienia w przewodzie słuchowym
 • Badanie progu odruchu mięśni wewnątrzusznych
 • Badanie drożności trąbki słuchowej
 • Diagnostyka w kierunku wszczepienia implantu ślimakowego


Wskazania:

 • Podejrzenie niedosłuchu
 • Podejrzenie otosklerozy
 • Podejrzenie rozerwania łańcucha kosteczek słuchowych
 • Podejrzenie dysfunkcji Trąbki słuchowej
 • Podejrzenie wysięku w uchu środkowym
 • Szumy uszne (Tinnitus)


Przeciwwskazania:

 • Myringoplastyka (do ok 3 miesięcy od zabiegu)
 • Aktywna wydzielina z przewodu słuchowego


Przygotowanie:

 • 24 h przed badaniem nie należy kropić uszu


Czas badania:

 • 1- 10 min

 

Otoemisja

Badanie obiektywne dla częstotliwości 1,5-12 kHz W NASZEJ PLACÓWCE

Cel:

 • Badanie przesiewowe u dzieci i dorosłych
 • Topodiagnostyka uszkodzeń słuchu
 • Diagnostyka w kierunku wszczepienia implantu ślimakowego


Wskazania:

 • Podejrzenie niedosłuchu
 • Monitorowanie uszkodzeń słuchu spowodowanych hałasem
 • Monitorowanie niedosłuchu spowodowanego przyjmowaniem leków ototoksycznych
 • Monitorowanie słuchu u dzieci z patologią ucha środkowego
 • Szumy uszne (Tinnitus)


Przeciwwskazania: Brak


Przygotowanie:

 • 24 h przed badaniem nie należy kropić uszu


Czas badania:

 • 1- 10 min

 

Badanie słuchu BERA

BERA (ang. brainstem evoked responses auditory) Słuchowe potencjały wywołane z pnia mózgu

Obiektywne badanie słuchu

Cel :

 • Ustalenie progu słyszenia u dzieci lub dorosłych z utrudnionym kontaktem
 • Precyzyjny dobór aparatu słuchowego
 • Diagnostyka w kierunku wszczepienia implantu ślimakowego


Wskazania :

 • Podejrzenie niedosłuchu
 • Nieprawidłowy wynik przesiewowego badania słuchu u noworodków
 • Opóźniony rozwój mowy u małych dzieci
 • Szumy uszne (Tinnitus)
 • Nagły lub postępujący niedosłuch
 • Monitorowanie słuchu u dzieci z patologią ucha środkowego
 • Kontrola niedosłuchu przed zmianą ustawienia aparatu słuchowego
 • Niezgodność pomiędzy wynikami progowego badania audiometrycznego i audiometrii słownej.
 • Zaburzenia równowagi lub zawroty głowy
 • Podejrzenie guza nerwu słuchowego

Przeciwwskazania: Brak


Przygotowanie:

 • Dzieci w głębokim śnie
 • Dorośli w stanie czuwania lub we śnie
 • Badanie może być wykonane w trybie nocnym a także w domu pacjenta po wcześniejszym ustaleniu terminu


Czas badania:

 • 1 - 2 godz.

Wykonujemy badanie słuchu w Legnicy. Zadzwoń i umów się na konsultację.