• Bera

Badanie słuchu metodą BERA

BERA (ang. brainstem evoked responses auditory) Słuchowe potencjały wywołane z pnia mózgu

Obiektywne badanie słuchu

Cel :

 • Ustalenie progu słyszenia u dzieci lub dorosłych z utrudnionym kontaktem
 • Precyzyjny dobór aparatu słuchowego
 • Diagnostyka w kierunku wszczepienia implantu ślimakowego


Wskazania :

 • Podejrzenie niedosłuchu
 • Nieprawidłowy wynik przesiewowego badania słuchu u noworodków
 • Opóźniony rozwój mowy u małych dzieci
 • Szumy uszne (Tinnitus)
 • Nagły lub postępujący niedosłuch
 • Monitorowanie słuchu u dzieci z patologią ucha środkowego
 • Kontrola niedosłuchu przed zmianą ustawienia aparatu słuchowego
 • Niezgodność pomiędzy wynikami progowego badania audiometrycznego i audiometrii słownej.
 • Zaburzenia równowagi lub zawroty głowy
 • Podejrzenie guza nerwu słuchowego

Przeciwwskazania: Brak


Przygotowanie:

 • Dzieci w głębokim śnie
 • Dorośli w stanie czuwania lub we śnie
 • Badanie może być wykonane w trybie nocnym a także w domu pacjenta po wcześniejszym ustaleniu terminu


Czas badania:

 • 1 - 2 godz.

Wykonujemy badanie słuchu w Legnicy. Zadzwoń i umów się na konsultację.