• ASSR

Elektrofizjologiczne badanie słuchu

ASSR to badanie słuchu, które można wykonywać u wszystkich pacjentów, bez względu na wiek. Pozwala na wyznaczenie progu słyszenia. 

Jest to badanie elektrofizjologiczne, bezpieczne i obiektywne. Słuchowe potencjały wywołane stanu ustalonego są odpowiedzią narządu słuchu, która powstaje w wyniku stymulacji ucha bodźcem akustycznym.

Badanie umożliwia ocenę progu słyszenia obu uszu jednocześnie.

  • Badanie wykonuje się w ciszy
  • Pacjent nie może przeżuwać, ani przełykać
  • Aby zredukować bodźce wzrokowe należy mieć zamknięte oczy
  • U małych dzieci badanie wykonuje się najczęściej podczas snu

Czas badania:

  • ok. 1,5 h