• Otoemisje

Otoemisja

Badanie obiektywne dla częstotliwości 1,5-12 kHz W NASZEJ PLACÓWCE

Cel:

  • Badanie przesiewowe u dzieci i dorosłych
  • Topodiagnostyka uszkodzeń słuchu
  • Diagnostyka w kierunku wszczepienia implantu ślimakowego


Wskazania:

  • Podejrzenie niedosłuchu
  • Monitorowanie uszkodzeń słuchu spowodowanych hałasem
  • Monitorowanie niedosłuchu spowodowanego przyjmowaniem leków ototoksycznych
  • Monitorowanie słuchu u dzieci z patologią ucha środkowego
  • Szumy uszne (Tinnitus)


Przeciwwskazania: Brak


Przygotowanie:

  • 24 h przed badaniem nie należy kropić uszu


Czas badania:

  • 1- 10 min