Korzyści z tego leczenia możemy podzielić na dwie grupy:

  • zewnętrzne – piękny i zdrowy uśmiech bez żadnych braków w uzębieniu,
  • wewnętrzne – przywrócenie zdrowia (poprzez zapobieganie postępującym negatywnym następstwom utraty zębów) oraz prawidłowej funkcji żucia.

To obecnie najnowocześniejsza metoda uzupełnienia brakującego uzębienia.

Implanty to w uproszczeniu tytanowe wkręty, które wszczepia się do kości w miejscu po brakującym zębie.

Utrata choćby jednego, prowadzi do zmiany ustawienia wszystkich sąsiednich, a później do dalszych zmian w przeciwstawnym łuku zębowym.

W dłuższym okresie powoduje to przeciążenia uzębienia, a w efekcie np. rozchwianie zdrowych zębów i ich nieprawidłowe ułożenie. Zachodzą również niewidoczne zmiany, takie jak zanik kości w miejscu ubytku, co znacząco komplikuje możliwości późniejszego leczenia odtwórczego.

Proces leczenia implantologicznego:

Etap 1. Wszczepienie implantu.

Po konsultacji implantologicznej lekarz wszczepia go w miejsce ubytku, wkręcając tytanową śrubę w kość szczęki lub żuchwy. Po wszczepieniu wrasta się on (integruje) się z kością pacjenta i stabilizuje, co zwykle trwa około 3- 6 miesięcy.

Etap 2. Odbudowa protetyczna

Po prawidłowej integracji, do implantu przykręcany jest łącznik, do którego następnie przykręca się koronę.

Zabieg ten, z uwagi na stosowane znieczulenie miejscowe, jest zabiegiem komfortowym dla pacjenta i nie należy się go obawiać.

W niektórych przypadkach, aby wszczepić implant, niezbędne jest przygotowanie przez lekarza odpowiednich warunków kostnych i anatomicznych, co wiąże się z potrzebą wykonania dodatkowych zabiegów takich jak: podniesienie dna zatoki szczękowej czy przeszczep kości.

Podniesienie dna zatoki szczękowej.

Podniesienie dna zatoki szczękowej jest zabiegiem chirurgicznym, którego celem jest zwiększenie ilości kości w tylnej części kości szczęki, w okolicy zębów przedtrzonowych i trzonowych, poprzez podniesienie dolnej błony Schneidera (błony zatokowej) i umieszczenie pod nią przeszczepu kostnego.

Po utracie zęba kość zaczyna się przebudowywać. Opróżniony zębodół zapada się w miarę gojenia, pozostawiając obszar bezzębny ze załamaniem kostnym. Załamanie to powoduje utratę zarówno wysokości jak i szerokości otaczającej go kości. Ponadto, w przypadku utraty zęba trzonowego lub przedtrzonowego szczęki, zatoka szczękowa powiększa się w tym obszarze, co dodatkowo zmniejsza grubość znajdującej się pod nią kości. Ogólnie rzecz biorąc, prowadzi to do utraty objętości kości potrzebnej do implantacji.

Zabieg podniesienia dna zatoki polega na delikatnym podreparowaniu i uniesieniu cienkiej błony dna zatoki szczękowej, a następnie uzupełnieniu powstałego miejsca materiałem kościozastępczym. Dzięki temu do dyspozycji jest większa ilość kości, stanowiąca podparcie dla implantu.

Przeszczep kości

Aby implanty zębowe miały odpowiednie podparcie, potrzebna jest zdrowa kość, która zapewni im prawidłową stabilizację. Jeśli wcześniej występowały u Ciebie schorzenia jamy ustnej, takie jak choroby dziąseł lub przyzębia, urazy lub urazy twarzy i szczęki, jakość kości może być niska i może jej być za mało. Pacjenci, którym usunięto zęby i pozostawiono puste przestrzenie, lub którzy przez wiele lat nosili protezy, mogą również mieć poziom gęstości kości, który jest niewystarczający do utrzymania implantów.

Współczesne przeszczepy kostne są zazwyczaj bezbolesnym, minimalnie inwazyjnym zabiegiem wykonywanym w gabinecie stomatologicznym. W trakcie zabiegu, w znieczuleniu miejscowym wykonuje się nacięcia dziąsła w celu odsłonięcia kości. Następnie lekarz przeszczepia materiał do odsłoniętej kości, uzupełniając miejsce preparatami, zawierającymi kolagen i białka pobudzające wzrost kości, a następnie obszar ten zostaje zszyty w celu zamknięcia tkanki dziąsłowej.

W miarę wzrostu nowej kości zastępuje ona materiał przeszczepowy, który jest całkowicie wchłaniany. Wzrost nowej kości może trwać od kilku tygodni do dziewięciu miesięcy, zanim możliwe będzie wszczepienie implantów w zależności od zakresu przeszczepu i stanu istniejącej kości.

Istnieje kilka opcji materiałów do przeszczepiania kości. Najczęściej wykonuje się przeszczep autogenny, w którym kość jest pobierana od osoby, u której wykonywany jest zabieg. Materiałem wykorzystywanym do wzmocnienia może być fragment kości uzyskany z innego miejsca na ciele, np. brody.

Oferujemy profesjonalne usługi wszczepiania implantów zębowych w Legnicy!